Korkeakoulutuksen kehittäminen

Tavoitteena ovat pidemmät työurat ja joustavat opintopolut. Nuoret siirtyvät nopeammin jatko-opintoihin. Joustavat opintopolut helpottavat opintojen suorittamista loppuun sekä työnteon ja opiskelun yhteensovittamista.

- Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi (2015)

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Korkeakoulut nostavat koulutuksen laatua uudistamalla koulutussisältöjä, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista sekä lisäämällä yhteistyötä.

Korkeakoulut hyödyntävät digitalisaation tuomia mahdollisuuksia täysimääräisesti.

Korkeakoulut kehittävät opiskelijavalintoja, hyväksilukumenettelyjä ja tutkintoja niin, että kansallinen ja kansainvälinen liikkuvuus lisääntyy. Korkeakoulut luopuvat pääsääntöisesti siltaopinnoista.

Opetus‐ ja kulttuuriministeriö on sopinut kunkin korkeakoulun kanssa työelämään siirtymistä nopeuttavista tavoitteista sopimuskautta 2017–2020 koskevissa neuvotteluissa vuonna 2016, ja suuntaa tavoitteita tukeviin toimenpiteisiin korkeakoulujen strategiarahoitusta.

Lisäksi hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2017–2020 koskevissa neuvotteluissaan kohdentaa yhteensä 105 miljoonaa euroa korkeakouluopetuksen kehittämiseen ja nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen edistämiseen. Rahoitusta kohdistetaan mm. digitaalisten oppimisympäristöjen vahvistamiseen ja ympärivuotisen opiskelun edellytysten parantamiseen.

Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö on järjestänyt kaksi erityisavustushakua korkeakoulutuksen kehittämistä tukeville hankkeille.

Syksyllä 2016 järjestetyn haun tuloksena rahoitusta myönnettiin yhteensä 25 miljoona euroa 17 kehittämishankkeelle. Syksyllä 2017 järjestetyn haun tuloksena rahoitusta myönnettiin yhteensä 40 miljoonaa euroa 19 kehittämishankkeelle. Keskeisinä teemoina ovat opintojen avoimuus ja joustavuus, yhteistyö koulutuksen järjestämisessä sekä opiskelijoiden nopeampi siirtyminen työelämään.

Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet 2017–2019

Syksyn 2016 haussa rahoitettujen hankkeiden toimikausi on 2017–2019. Hankkeissa tuetaan erityisesti opintojen joustavuutta ja ympärivuotista opiskelua digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien avulla. Alakohtaisissa hankkeissa tuetaan joustavaa opiskelua muun muassa erilaisten digitaalisten oppimiskokonaisuuksien ja oppimisympäristöjen avulla.

Lisäksi hankkeissa tuetaan opiskelijoiden työelämäyhteyksien ja -taitojen kehittymistä. Kaksi hanketta keskittyy opiskelijavalintojen kehittämiseen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Kokonaisuus sisältää myös opiskelijoiden hyvinvointiin ja korkeakoulupedagogiikan kehittämiseen liittyviä hankkeita.

Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet 2018–2020

Syksyn 2017 haussa rahoitettujen hankkeiden toimikausi on 2018–2020. Hankkeissa tuetaan joustavaa opiskelua ja uusia digitaalisia ratkaisuja esimerkiksi oppimisanalytiikkaa hyödyntäen.

Viisi hanketta keskittyy sosiaali- ja terveysalan sekä lääketieteen osaamisen ja opetuksen kehittämiseen. Muissa alakohtaisissa hankkeissa tuetaan muun muassa luonnontieteiden, muotoilualan, biotalouden, automaatiotekniikan, tietojenkäsittelytieteiden ja kielten opiskelun ja opetuksen ratkaisuja.

Lisäksi hankkeissa tuetaan kiertotalous- ja kestävyysosaamista. Hankkeissa kehitetään myös korkeakoulujen työelämäyhteistyötä ja avointa TKI-toimintaa.

Lisätietoja