Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen

Tavoitteena on hyödyntää tieteen ja tutkimuksen resursseja tehokkaammalla ja vaikuttavammalla tavalla sekä Suomen koulutusviennin voimakas kasvu.

Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi  (2015)
Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Kärkihankkeessa mm. selkeytettiin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista, työnjakoa ja yhteistyötä. TKI-rahoitusta kehitettiin vaikuttavuutta ja kaupallistamista tukevaksi.

Koulutusviennin lainsäädännön asettamien esteiden purkua toteutettiin. Lukuvuosimaksut mahdollistava lainsäädäntö otettiin käyttöön 1.8.2017 alkaen EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille vieraskielisissä tutkinto-ohjelmissa.

Lisäksi korkeakoulututkintoon johtavaan tilauskoulutukseen voivat osallistua myös EU- ja ETA-maiden kansalaiset vuoden 2019 alusta. Opiskelijalta ei tilauskoulutuksessa voi periä maksuja, vaan koulutuksen tilaaja maksaa kustannukset.

 

 Näin hanke etenee

Ministerien välisessä työnjaossa kärkihanke on jaettu opetus- ja kulttuuriministerin  ja elinkeinoministerin kesken.