Monipuolistetaan kielten opiskelua

Hankkeen tavoitteena on lisätä kieltenopiskelua ja monipuolistaa kielivalikoimaa. Hankkeessa on kaksi päätoimenpidettä, joihin on varattu vuosille 2017 ja 2018 yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Kokeilu vieraan kielen aloittamisesta ensimmäisellä luokalla

Kieltenopetuksen varhentamista koskeva kokeilu toteutetaan myöntämällä erityisavustuksia hankkeille, joilla varhennetaan, kehitetään ja lisätään kieltenopetusta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Kieltenopetuksen varhentaminen on osa peruskoulun uudistamisen kärkihanketta.

Kokeilulla tuetaan kokeiluja A1- tai A2-kielten varhentamiseksi. Avustuksilla laajennetaan kielitarjontaa alkamaan nykyistä aikaisemmin tai lisätään tarjontaan kieliä, joita paikkakunnalla ei tällä hetkellä ole ollut mahdollista opiskella.  Tavoitteena on rohkaista oppijoita valitsemaan ja opiskelemaan kieliä yli tuntijaon määrittämän vähimmäistarjonnan sosioekonomisesta, etnisestä taustasta, sukupuolesta tai paikkakunnasta riippumatta.

Avustuksella tuetaan myös opetuksen järjestäjiä, jotka etsivät uusia käytänteitä tuoda eri kieliä ja kielenoppimista jo varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen.  Hankkeiden kautta haetaan toimintamalleja lasten varhaisen kielenoppimisen kyvyn hyödyntämiseksi.

Valtionavustusta myönnettiin vuonna 2017 96:lle opetuksen järjestäjälle yhteensä 4 014 000 euroa.

Seuraava hakukierros kieltenopetuksen varhentamiseksi, kehittämiseksi ja lisäämiseksi avataan opetuksen järjestäjille loppuvuodesta 2017 Opetushallituksen toimesta. Suurimmat panostukset tulevat kohdistumaan nyt avustusta saaneiden opetuksen järjestäjien kokeilutoiminnan jatkamiseen.

Kokeiluun osallistujien tueksi järjestetään täydennyskoulutusta.

Kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta

Mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti.

Selvitetään lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua.

Lisätietoja

Minna Polvinen, ryhmäpäällikkö, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä 0295330262