Hyppää sisältöön

Jatkuvan oppimisen avustukset

Jatkuvaan oppimiseen ohajattavan rahoituksen tarkoituksena on auttaa ihmisiä osaamisensa kehittämisessä, parantaa osaavan työvoiman saatavuutta ja tukea työllistymistä. 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) rahoittaa työikäisille tarkoitettuja koulutuksia. Sen rahoitusmuotoja ovat valtionavustukset ja hankinnat, joita voivat olla esimerkiksi suuret kilpailutukset, pienet ja pistemäiset hankinnat sekä kokeilut. Tarkoituksena on auttaa ihmisiä osaamisensa kehittämisessä, parantaa osaavan työvoiman saatavuutta ja tukea työllistymistä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosina 2020-2021 yhteensä yli 50 miljoonaa euroa jatkuvaa oppimista tukeville hankkeille ja kokeiluille. Taulukosta voit hakea tietoja OKM:n tukemista jatkuvan oppimisen hankkeista mm. hakijan, hankkeen tai maakunnan perusteella.

Selaa ja hae tietoja

Jatkuvan oppimisen avustukset 2020–2021
Avustuksen saaja Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Avustuksen käyttötarkoitus Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Myönnetty avustus (€) Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Maakunta Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Utbildning i projektering av krävande träkonstruktioner 163,800 € Varsinais-Suomi
AEL-Amiedu Oy Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 600,000 € Uusimaa
Auralan Setlementti ry Osaamisen perustaitotreenit - tehokasta tukea työllistymiseen 160,000 € Varsinais-Suomi
Axxell Utbildning Ab Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 70,000 € Uusimaa
Careeria Oy Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 200,000 € Uusimaa
Espoon kaupunki Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta 600,000 € Uusimaa
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 900,000 € Uusimaa
Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen koulutuspoluttamisella Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen työllisyyden kuntakokeilussa 73,000 € Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savon Koulutus Oy Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 150,000 € Etelä-Savo
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy Ammattikorkeakoululaissa tai yliopistolaissa säädettyjen erikoistumiskoulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen 168,000 € Uusimaa
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy Artificial Intelligence Fast Track--Nopeasti työelämään. 420,000 € Uusimaa
Helsingin evankelisen opiston säätiö Hanke tarjoaa maahanmuuttajavanhemmille s2 ja perustaitojen koulutusta 123,290 € Uusimaa
Helsingin kaupunki Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen, maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta ja maahanmuuttajavanhempien kielitaidon, perustaitojen ja työllistymismahdollisuuksien parantaminen 1,928,000 € Uusimaa
Helsingin yliopisto Kasvatusalan pätevöitymiskoulutus työmarkkinakelpoisuuden vahvistajana 650,000 € Uusimaa
Hyria koulutus Oy Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 150,000 € Uusimaa
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Teollisuuden Digi-Robo -osaaja - Valmistavan teollisuuden digitalisaation ja robotiikan sovellukset, 30 op. Uudenlaisten kokonaisuuksien pilotointiin. 245,000 € Kanta-Häme
Hämeenkyrön kunta Asiakkaiden opiskelu- ja työelämävalmiuksien tukeminen 40,140 € Pirkanmaa
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 100,000 € Etelä-Savo
Jyränkölän Setlementti ry Kiihdytyskaista hoiva-alalle 160,000 € Päijät-Häme
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy Vanhuspalveluiden esimiestyön ja johtamisen osaamisvajeen korjaamiseen tähtäävä koulutushanke, jossa koulutus rakentuu AMK ja YAMK tutkinnon osista. 201,265 € Keski-Suomi
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 300,000 € Keski-Suomi
Jyväskylän yliopisto Digitalisaatio-osaajan erikoistumiskoulutus 461,000 € Keski-Suomi
Jyväskylän yliopisto Erilliset erityisopettajan opinnot (60 op) luokanopettajille 360,000 € Keski-Suomi
Jyväskylän yliopisto Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin 1,000,000 € Keski-Suomi
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Digiosaajasta yrittäjyyteen koulutushanke Digiosaajasta yrittäjyyteen koulutushanke 420,000 € Etelä-Savo
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy Yhden luukun periaatteella jatkuvaa oppimista Kainuuseen ja Koillismaalle 300,000 € Kainuu
Kajaanin kaupunki Kainuun työllisyydenhoidon ja koulutuksen ekosysteemin luominen. 230,000 € Kainuu
Kalliolan Setlementti ry Vaikeasti työllistyvien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden perustaitojen kehittäminen pääkaupunkiseudun alueella 240,000 € Uusimaa
Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys ry Urahautomo - tukea nopeaan työllistymiseen 120,000 € Uusimaa
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy MOKOMA – monipaikkainen valmennus asiantuntijatehtäviin korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille 350,000 € Pohjois-Karjala
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 400,000 € Keski-Pohjanmaa
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 600,000 € Uusimaa
Korpisaaren Säätiö Toinen mahdollisuus kansanopistossa 90,000 € Etelä-Pohjanmaa
Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 300,000 € Päijät-Häme
Koulutuskuntayhtymä Tavastia Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 300,000 € Kanta-Häme
Kuopion kaupunki Työelämän suomea edistyneille 180,000 € Pohjois-Savo
Lab-ammattikorkeakoulu Oy Muuntokoulutuksen järjestäminen ja satelliittikoulutuksen pilotointi puutuotealan osaamistarpeeseen 288,000 € Etelä-Karjala
Lahden kaupunki Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta 72,000 € Päijät-Häme
Lapin ammattikorkeakoulu Oy Älykkään automaation koulutus 420,000 € Lappi
Lapin ammattikorkeakoulu Oy JATKUMO-korkeakoulut yritysten jatkuvan oppimisen tukena 500,000 € Lappi
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Jatkuvan oppimisen kehittäminen nopeavaikutteisella osaajapulaan vastaavalla koulutuksella ja siihen liittyvällä ohjauksella. 200,000 € Etelä-Karjala
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Koulutuskokonaisuus " Palvelujen kehittäminen teknologian, palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen avulla " 30 op 420,000 € Uusimaa
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 250,000 € Varsinais-Suomi
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy PK-seudun korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistävän osaamiskeskus-palvelukonseptin rakentaminen. 1,500,000 € Uusimaa
Mäntyharjun kunta Jatkuvaan oppimiseen perustuva pienen kunnan toimintamalli työllisyyden ja elinvoiman lisäämiseen 100,000 € Etelä-Savo
Optima samkommun Utveckling och pilotprojekt gällande yrkesutbildningens resultat samt stödjande av kommunförsöken med sysselsättning 80,000 € Pohjanmaa
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy Leanin ja robotiikan erikoistumiskoulutus 210,000 € Pohjois-Pohjanmaa
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy Robotiikan lyhytkoulutus teknisen perustutkinnon suorittaneille 113,400 € Pohjois-Pohjanmaa
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy Rakennusmestari -AMK muuntokoulutus 2021 383,787 € Pohjois-Pohjanmaa
Oulun kaupunki Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta 100,000 € Pohjois-Pohjanmaa
Oulun yliopisto Hankkeen tarkoituksena on vastata erityisesti Pohjois-Suomen sekä Kainuun opettajapulaan sekä joustavoittaa maahanmuuttajien siirtymistä työelämään. 378,000 € Pohjois-Pohjanmaa
Oulun yliopisto Valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi (VO, KK) 3,228,000 € Pohjois-Pohjanmaa
Oulun yliopisto Alueellinen osaamisekosysteemi - ratkaisut sekä pilotit osaamis- ja työvoimatarpeisiin 700,000 € Pohjois-Pohjanmaa
Parikkalan kunta Työllistymisen edistäminen Parikkalan ja Rautjärven kuntien alueella. 80,000 € Etelä-Karjala
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 80,000 € Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Parannetaan työllistyvyyttä nopeavaikutteisilla koulutuksilla vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 180,000 € Pohjois-Karjala
Raahen koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 120,000 € Pohjois-Pohjanmaa
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 700,000 € Lappi
Salon kaupunki Työllisyyden kuntakokeilussa olevien maahanmuuttajataustaisten osallistujien työllistymisen tukeminen vapaan sivistystyön keinoin. 86,340 € Varsinais-Suomi
Salon seudun koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 220,000 € Varsinais-Suomi
SASKY koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 250,000 € Pirkanmaa
Satakunnan koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 120,000 € Satakunta
Savon koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 150,000 € Pohjois-Savo
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 100,000 € Etelä-Pohjanmaa
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 100,000 € Pirkanmaa
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy Älyteollisuuden turvallisen IoT-järjestelmän toteuttaminen -koulutuksen suunnittelun loppuunsaattaminen ja toteuttaminen korkeakouludiplomina. 204,633 € Pirkanmaa
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy Kansainvälinen älyteollisuus: Kansainvälinen jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuus ja työelämäyhteistyön kehityspalvelut teollisuuden osaajapulaan 168,000 € Pirkanmaa
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy Moderneja tekniikoita hallitsevien ohjelmointiosaajien koulutuksen tarkempi suunnittelu ja toteutuksen järjestäminen Tampereen ammattikorkeakoulussa 147,420 € Pirkanmaa
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy SIMHE Tampere – korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta 150,000 € Pirkanmaa
Tampereen kaupunki Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta 280,000 € Pirkanmaa
Tampereen kaupunki Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 300,000 € Pirkanmaa
Tampereen kaupunki Kartoitetaan maahanmuuttajakotivanhempien perustaitojen sekä kielitaidon koulutusmahdollisuudet perusopetuksessa ja luodaan Tampereelle sopiva malli. Luodaan yhteistyö etsivään työhön varhaiskasvatuksen, neuvoloiden ja peruskoulun kanssa 90,000 € Pirkanmaa
Tampereen korkeakoulusäätiö sr Maahanmuuttajataustaisen ja maahanmuuttajien parissa työskentelevän opetushenkilöstön luokan - ja aineenopettajan pätevöittävät opinnot 596,250 € Pirkanmaa
Tampereen korkeakoulusäätiö sr Sosiaalityön maisteriohjelman toteuttaminen - alueena Etelä-Pohjanmaa 230,400 € Pirkanmaa
Tampereen korkeakoulusäätiö sr Terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnattu suomen kielen kkoulutus taitotasolle A2-B1 (20 op) 198,000 € Pirkanmaa
Tampereen korkeakoulusäätiö sr Diplomi-insinööri (DI) muuntokoulutus Itä-Suomessa 864,000 € Pirkanmaa
Tampereen korkeakoulusäätiö sr Osaamispoluttaja – jatkuvan ohjauksen yksilöllinen polku työelämään. Ohjauksen ja työllistymisen tuen kehittämishanke. 377,775 € Pirkanmaa
Turun Aikuiskoulutussäätiö Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 250,000 € Varsinais-Suomi
Turun ammattikorkeakoulu Oy Luovien alojen osaamiskartoitus 145,376 € Varsinais-Suomi
Turun kaupunki Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta 200,000 € Varsinais-Suomi
Turun kaupunki Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 200,000 € Varsinais-Suomi
Turun kristillisen opiston säätiö Työllistymisvalmiuksia ja perustaitoja kehittävät koulutukset hitaasti oppiville ja oppimisen haasteista kärsiville maahanmuuttajille 111,000 € Varsinais-Suomi
Turun kristillisen opiston säätiö Työllistymiseen ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen tähtäävät koulutukset maahanmuuttajanaisille 40,000 € Varsinais-Suomi
Turun yliopisto FullStack-ohjelmistokehityksen täydennyskoulutus ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille suunnattuna 251,350 € Varsinais-Suomi
Turun yliopisto Kasvatustieteiden tutkinnon (KK tai KM) suorittaneiden koulutus varhaiskasvatuksen opettajiksi (75 op) 209,935 € Varsinais-Suomi
Työväen Sivistysliitto TSL ry Hanke nopeavaikutteisesta maahanmuuttajien työllistyvyyttä parantavasta koulutuksesta 90,571 € Uusimaa
Vaasan yliopisto FiTech Energy Storage2 - energiavarastoinnin osaamisen kehittämiseen Suomessa 420,000 € Pohjanmaa
Vaasan yliopisto ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy Osaamistarpeesta kilpailutekijäksi työmarkkinoilla: kuntakokeilujen, yritysten ja yliopistojen ohjauksessa kohtautetaan koulutusta, työtä ja tekijät & Moniammatillisen ohjauspalvelun kehittäminen ja pilotointi sekä työllistymisen tukeminen lyhytkestoisen koulutuksen avulla Etelä-Pohjamaalla. 500,000 € Pohjanmaa
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen 80,000 € Pirkanmaa
Vantaan kaupunki Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta 400,000 € Uusimaa
Vantaan kaupunki Hankkeen aikana kehitetään kuntiin ja osaamiskeskuksiin malli, jossa syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajavanhempienkielenopetus järjestämisestä 500,000 € Uusimaa
Aalto-korkeakoulusäätiö sr 5G-teknologian osaamistarpeeseen vastaaminen yliopistojen yhteisellä jatkuvan oppimisen opintotarjonnalla 1,050,000 € Uusimaa
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Utbildning i infrabyggnad 385,200 € Varsinais-Suomi
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Utbildning i krävande VVS-projektering för koldioxidneutralt byggande av sunda hus 141,750 € Varsinais-Suomi
AEL-Amiedu Oy Hakevan toiminnan kehittäminen ja koulutukseen ohjaaminen yksilöllisten polkujen avulla aliedustettujen ryhmien osalta 150,000 € Uusimaa
Ahjolan Setlementti ry Aliedustettujen ryhmien työllistymisen edistäminen 60,000 € Pirkanmaa
Careeria Oy Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen 330,750 € Uusimaa
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy Hankkeessa tuetaan romanien sujuvia siirtymiä ammattikoulutukseen ja sieltä työelämään, yrittäjyyteen ja jatkokoulutukseen 650,000 € Uusimaa
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnian ja Liven malli jatkuvan oppimisen asiakas- ja ohjauspalveluiden kehittämiseksi 500,000 € Uusimaa
Etelä-Karjalan kansalaisopisto-säätiö Järjestetään työikäisen väestön digitaitoja vahvistavia koulutuksia ja tehdään osaamista näkyväksi osaamismerkkien avulla. 58,600 € Etelä-Karjala
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Opiskelijarekrytoinnin kehittäminen, hakeva toiminta, opiskelumotivaation ja alavalinnan osuvuuden parantaminen. 250,000 € Etelä-Karjala
Etelä-Savon Koulutus Oy Koulutukseen hakeutumista ja työllistämistä tukeva neuvonta- ja ohjaushanke 150,000 € Etelä-Savo
Harjulan Setlementti ry MONI - Monipuolinen osaaminen näkyviin innolla -koulutushanke 154,800 € Päijät-Häme
Helsingin kaupunki Jatkuvan oppimisen taitojen ja osaamisen kehittäminen 500,000 € Uusimaa
Helsingin yliopisto Korkeakoulukelpoisten maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin ja akateemisen alan työelämään valmentava koulutus (AKVA2) 550,000 € Uusimaa
Helsingin yliopisto Ohjelmistoalan kurssikokonaisuudet työelämän digitaaliseen murrokseen ja mm. maahanmuuttajataustaisten työllistämiseksi. 756,000 € Uusimaa
Hyria koulutus Oy HOI – hakeva, osaava, innostuva. Nopeavaikutteiset toimet osallistujien opiskeluun ja työhön ohjaamiseksi. 200,000 € Uusimaa
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Resurssiviisas osaaja (ammatillinen täydennyskoulutus 22 op) 55,400 € Kanta-Häme
Itä-Suomen yliopisto Monitieteellinen korkeakoulutasoinen lineaarisen analyysin teemakokonaisuus 99,000 € Pohjois-Karjala
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä HAKEVA JEDU Elinikäistä oppimista edistävien prosessien ja palveluiden kehittäminen aliedustetuille ryhmille. 150,000 € Pohjois-Pohjanmaa
Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry Osaamisen vahvistamisella eteenpäin - koulutusten järjestäminen 94,900 € Etelä-Karjala
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy DIGIOSAAJA Työelämässä tarvittavan ICT-osaaminen: ohjelmointi, kyberturvallisuus, data-analytiikka ja tekoäly 421,400 € Keski-Suomi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöjohtaminen muuttuvassa toimitilaympäristössä, 60 opintopisteen korkeakouludiplomin suunnittelu ja toteutus 378,000 € Keski-Suomi
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Joustavia ja yksilöllisiä osaamispolkuja työllistymisen tueksi – ratkaisuja alueellisiin kohtaannon haasteisiin. 300,000 € Keski-Suomi
Järviseudun koulutuskuntayhtymä E-P:n seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilu ja jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen erityisavustus 90,000 € Etelä-Pohjanmaa
Kajaanin kaupunki Jatkuva oppiminen ja kohdennettu ohjaus nostamassa työllisyysastetta Kainuussa 250,000 € Kainuu
Kalliolan Setlementti ry Haastavassa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen ja
yhteiskehitetyn palvelupolun pilotointi.
143,300 € Uusimaa
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy Puu- ja vähähiilisen rakentamisen täydennyskoulutus 504,000 € Pohjois-Karjala
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen 100,000 € Keski-Pohjanmaa
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Parannetaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien osallistumista jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. 150,000 € Uusimaa
Kiipulasäätiö Yhteistyö työllisyyden kuntakokeilun kanssa kolmessa maakunnassa 250,000 € Kanta-Häme
Kirkkopalvelut ry Uusi alku - jatkuvan oppimisen kehittämishanke. 100,000 € Uusimaa
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osallistuminen jatkuvaan oppimiseen kehittämällä hakevaa toimintaa ja koulutusta. 200,000 € Kymenlaakso
Koulutuskuntayhtymä OSAO Selvät sävelet – koulutuksen järjestäjien alueellinen toimintamalli VOS-työvoimakoulutuksille 150,000 € Pohjois-Pohjanmaa
Koulutuskuntayhtymä Tavastia Aliedustettujen ryhmien osallistuminen jatkuvaan oppimiseen, ammatillisen koulutuksen tukitoimet ja kuntakokeiluyhteistyö 300,000 € Kanta-Häme
Kouvolan kaupunki Parannetaan aliedustettujen ryhmien osallistumista jatkuvaan oppimiseen hakevalla toiminnalla ja koulutuksilla. 200,000 € Kymenlaakso
Lab-ammattikorkeakoulu Oy Lahden työllisyyden kuntakokeilun tukeminen ja onnistumisen varmistaminen korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osalta. 280,200 € Etelä-Karjala
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Erikoistumiskoulutus 30 op. EQF6-tasolla - Uusille Urapoluille Digisote-osaamisella - UUDO -hankkeessa 1,437,333 € Uusimaa
Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry Erityisavustuksella toteutetaan kaikille avoin LKRO-Jatoppo -hanke. 132,593 € Pohjois-Karjala
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy AMKoodarista AMKosaajaksi - lyhytkestoista koulutusta osaajapula-aloilla tekoälyä hyödyntäen 1,176,000 € Uusimaa
Mikkelin kaupunki Maahanmuuttajien ja romanien työllistymisen ja ammatillisten opintojen edellyttämän osaamisen tukeminen (MARTA) 60,000 € Etelä-Savo
Oulun yliopisto Jatkuvan oppimisen yritys- ja työelämälähtöiset sekä työllistymistä tukevat koulutukset Pohjoisessa Suomessa 658,000 € Pohjois-Pohjanmaa
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab Tulevaisuuden sähköverkot -täydennyskoulutus 125,986 € Pohjanmaa
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab Hiilineutraali teollisuus -koulutuskokonaisuus 157,500 € Pohjanmaa
Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry Tukea työelämään – tukea työ- ja opiskeluvalmiuksiin -opintolinja 52,650 € Lappi
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammatillisessa koulutuksessa aliedustettujen ryhmien opiskelijarekrytointi 100,000 € Pohjois-Karjala
Pohjois-Savon kansanopistoseura ry Digitaaliset työvälineet ja digiosaaminen työelämätaitoina koulutus 152,100 € Pohjois-Savo
Raision seudun koulutuskuntayhtymä Joustavasti työhön - toimintamalli Rasekon alueen kuntien ja Rasekon yhteistyöhön 200,000 € Varsinais-Suomi
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y. Sujuvasti Työelämään 132,840 € Pohjois-Pohjanmaa
SASKY koulutuskuntayhtymä Työllisyyden kuntakokeilun tarvelähtöinen laajentaminen jatkuvan oppimisen tavoitteiden mukaisesti 90,000 € Pirkanmaa
Sastamalan kaupunki Työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia parantavan koulutuksen järjestäminen osana työllisyyden edistämisen kuntakokeilua 44,100 € Pirkanmaa
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy LIKEROKE – Liiketoiminnallisesti kestävän robotiikan kehittäjä 315,000 € Satakunta
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Kone- ja tuotantotekniikkaan nopeasti uutta osaamista 210,000 € Satakunta
Savon koulutuskuntayhtymä Jatkuvan oppimisen merkityksen ja tietoisuuden nostaminen uudelle tasolle työikäiselle väestölle ja organisaatioille. 250,000 € Pohjois-Savo
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Osaava Farmari - Jatkuvan oppimisen mallin kehittäminen maatalousyrittäjille (aliedustetut ryhmät) 550,000 € Pohjois-Savo
Savonlinnan kristillinen opisto ry Oma polku osaamiseen. Perustaitoja maahanmuuttajille. 160,000 € Etelä-Savo
Seinäjoen kaupunki Tuetaan työllisyyden edistämisen kuntakokeiluja 54,000 € Etelä-Pohjanmaa
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Työtä ja Osaamista Tehokkaasti - TOTTI 100,000 € Etelä-Pohjanmaa
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys r.y. Työllistymisvalmiuksia ja koulutukseen pääsyä kehittävä koulutus oppimisvaikeuksista kärsiville maahanmuuttajille 54,000 € Pirkanmaa
Suomen Yrittäjäopisto Oy Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen. 100,000 € Etelä-Pohjanmaa
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur Öka de underrepresenterade gruppernas deltagande i kontinuerligt lärande genom att utveckla vägledningen till studier. 85,000 € Pohjanmaa
Taideyliopisto Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus 2021-2023 (40 op) 176,000 € Uusimaa
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr Hakeva toiminta jatkuvan oppimisen aliedustetuille ryhmille - ammatillinen koulutus 300,000 € Pirkanmaa
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy Opettajaksi Suomeen OSU 385,000 € Pirkanmaa
Tampereen kaupunki Rakennetaan digitaalinen valmentava hakeutumisen palvelu jatkuvassa oppimisessa aliedustettuina oleville ryhmille 100,000 € Pirkanmaa
Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry Kielipainotteinen ohjelmointikoulutus maahanmuuttajille 54,581 € Pirkanmaa
Tampereen korkeakoulusäätiö sr Nopeasti töihin - yhteistyömalli työttömien korkeakoulutettujen tukeen Pirkanmaalla 300,000 € Pirkanmaa
Tampereen korkeakoulusäätiö sr KIELIVAKA - Kielituetut varhaiskasvatuksen perusopinnot maahanmuuttajille avoimen väylän kautta (35 op) 196,000 € Pirkanmaa
Toimihenkilöjärjestöjen opintoliitto ry Työelämän suomea ja ohjausta monimuotoisesti 139,900 € Uusimaa
Turun ammattikorkeakoulu Oy Digitalisaatio teknologiateollisuudessa- yhteistyössä Turun yliopiston kanssa toteutettava koulutus 252,000 € Varsinais-Suomi
Turun ammattikorkeakoulu Oy Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutuksen järjestäminen 178,200 € Varsinais-Suomi
Turun Ammattiopistosäätiö sr Jatkuvan oppimisen portaat - opiskelijarekrytoinnin kehittäminen ja opiskelumotivaation kasvattaminen 40,000 € Varsinais-Suomi
Turun kristillisen opiston säätiö Työllistymisvalmiuksia kehittävät koulutukset hitaasti oppiville ja oppimisen haasteista kärsiville maahanmuuttajille 137,500 € Varsinais-Suomi
Turun yliopisto Merialan erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen 165,000 € Varsinais-Suomi
Turun yliopisto Monialainen koulutuskokonaisuus, joka vastaa tekoälyn yleistymisen mukanaan tuomaan työn murrokseen. 264,725 € Varsinais-Suomi
Työtehoseura ry Alanvalintarobotti Alvaron suunnittelu, sisältöjen ja testien luominen, toteutus, testaus ja kehittäminen kohde aloille. 100,000 € Uusimaa
Työväen Sivistysliitto TSL ry Luodaan käyttöönotettavaksi oppilaitosten yhteinen malli heikossa asemassa olevien työntekijöiden osaamisen tukemiseksi. 200,000 € Uusimaa
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Kohderyhmän koulutukseen innostaminen. Heidän tukeminen hakeutumisessa ja tarvittavien valmiuksien hankkimisessa. 72,000 € Pirkanmaa
Vuolle Setlementti ry Työllistymistä tukeva suomen kielen ja perustaitojen koulutus maahanmuuttajille 190,000 € Pohjois-Pohjanmaa
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Tuumasta työhön - Ylä-Savon työllisyyden kuntakokeilun tuki ammatillisessa koulutuksessa 90,000 € Pohjois-Savo

Lisätietoja

Saara Ikkelä, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikön esikunta 0295330109