Hyppää sisältöön

Jatkuvan oppimisen avustukset

Jatkuvaan oppimiseen ohajattavan rahoituksen tarkoituksena on auttaa ihmisiä osaamisensa kehittämisessä, parantaa osaavan työvoiman saatavuutta ja tukea työllistymistä. 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) rahoittaa työikäisille tarkoitettuja koulutuksia. Sen rahoitusmuotoja ovat valtionavustukset ja hankinnat, joita voivat olla esimerkiksi suuret kilpailutukset, pienet ja pistemäiset hankinnat sekä kokeilut. Tarkoituksena on auttaa ihmisiä osaamisensa kehittämisessä, parantaa osaavan työvoiman saatavuutta ja tukea työllistymistä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosina 2020-2021 yhteensä yli 50 miljoonaa euroa jatkuvaa oppimista tukeville hankkeille ja kokeiluille. Taulukosta voit hakea tietoja OKM:n tukemista jatkuvan oppimisen hankkeista mm. hakijan, hankkeen tai maakunnan perusteella.

Lisätietoja

Saara Ikkelä, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikön esikunta 0295330109