Jatkuva oppiminen käytännössä

Mitä jatkuva oppiminen tarkoittaa käytännössä ja millaisilla järjestelyillä osaamista on mahdollista kehittää? Esittelemme artikkelisarjassa hankkeita, jotka edistävät jatkuvan oppimisen linjauksia käytännössä.

Hankkeissa tarkoituksena on auttaa ihmisiä oman osaamisen kehittämisessä, parantaa osaavan työvoiman saatavuutta ja tukea työllistymistä. Samalla pilotoidaan toimintamallia, jossa yhteistyötä laajentamalla vastataan alueiden tarpeisiin ja tuetaan työllisyyden kuntakokeiluja.

Mitä jatkuvan oppimisen uudistuksessa on nyt meneillään?

19.5.2022 11.39
Kysyimme opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä jatkuvan oppimisen uudistuksen sidosryhmätilaisuudessa, mitä kaikkea jatkuvassa oppimisessa on tapahtumassa. Verkkokeskusteluun maaliskuussa 2022 osallistui yli 200 osallistujaa. Nostamme tässä esiin erilaisia esimerkkejä alueilta ja aloilta

Jatkuva oppiminen käytännössä
Kainuussa rima asetetaan sopivalle tasolle, jotta jatkuva oppiminen mahdollistuu jokaiselle

21.10.2020 9.58
OKM
Kehittämispäällikkö Anu Kuosmanen toivoo, että uudistuksen valmistelussa kuunnellaan vastaisuudessakin myös alueita, sillä alueilla on paras tuntemus asiakkaista ja aiemmasta kehittämisestä.
Kainuussa etsitään kuntakokeilun kohderyhmälle ja muille haastavassa tilanteessa oleville palveluratkaisuja työllisyyden hoidon ja koulutuksen kokonaisuudessa. Toimijat ovat pitkälti samoja kuin Kainuun kuntakokeilussa. Kainuun ammattiopisto rakentaa ja tehostaa hankkeessa valmennus- ja työllisyysvaiheiden palveluita. Tavoitteena on rakentaa toimintamalli ja tuotteita vastaamaan kohderyhmän tarpeisiin kohti työllistymistä.

Jatkuva oppiminen käytännössä
Pirkanmaalla jatkuvan oppimisen palveluita kehitetään kuntakokeilusta saatujen hyvien tulosten pohjalta

23.9.2020 10.57
OKM
Pirkanmaalla puhalletaan yhteen hiileen, kuvailevat Sari Pirttiluoto ja Erja Luttinen. Tavoitteena on, että kun työllisyystoimijat ohjaavat asiakkaan kehittämään osaamistaan, koppi otetaan oppilaitoksessa joustavasti ja nopeasti.
Pirkanmaan kuntakokeilussa tehokkaita työllistymisen polkuja ovat rakentamassa alueen kaikki työllisyyden toimijat, kunnat ja oppilaitokset. Tavoitteena on parantaa työllistymistä ja lyhentää työttömyysaikaa ja siten tuottaa työnantajille tehokkaammin osaavaa työvoimaa. Työtä jatketaan Pirkanmaalla jo päättyneen työllisyyden kuntakokeilun hyvien kokemusten pohjalta.

Jatkuva oppiminen käytännössä
Jatkuvaa oppimista kehitetään Espoossa hallintorajat ylittäen ja yhdistäen

27.8.2020 15.41
OKM
Omnian liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu korostaa asiakkaiden tarpeiden tunnistamista osaamisen ja työllisyyden palveluja rakennettaessa.
Omnia on mukana Espoon kuntakokeiluhankkeessa kehittämässä heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluita ja palveluihin ohjaamista. ”Ei riitä, että yksittäisiä palveluita tarjotaan runsaasti ja kehitetään viimeiseen asti, jos asiakas ei ohjaudu oikeisiin osaamispalveluihin”, kuvaa Omnian liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu kehittämistyön lähtökohtia. Kehitettävä palvelumalli perustuu ekosysteemiajatteluun, jossa palvelupolkuja rakennetaan yli hallintorajojen ja koulutusmuotojen, asiakasohjaus keskiössä.

Jatkuva oppiminen käytännössä
Vaasan seudulla luotetaan verkostoihin ja vahvoihin rakenteisiin

26.6.2020 15.06
OKM
Vaasan yliopisto on mukana kehittämässä jatkuvaa oppimista usealla kärjellä. Yliopisto on mukana laajassa Seinäjoen/Ilmajoen ja Kokkolan työllisyyden kuntakokeilut -hankkeessa, minkä lisäksi yliopisto koordinoi seitsemän yliopiston yhteistä energiavarastoinnin osaamisen koulutuskokonaisuuksien kehittämishanketta.