Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat ja muu ohjaus

Ammatillisen koulutuksen säätely- ja ohjausjärjestelmä uudistetaan. Jatkossa kaikkea ammatillista koulutusta säädellään yhdellä järjestämisluvalla.

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Jatkossa ohjausjärjestelmässä painottuvat tuloksellisuus, laatu ja vaikuttavuus. Koulutuksen järjestäjien toiminnan ohjausta virtaviivaistetaan.

Järjestämislupien ohella toimintaa tullaan ohjaamaan ohjauskeskusteluilla ja rahoitusjärjestelmällä. Ohjauskeskustelumallia kehitetään yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa.

Kuva ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyjärjestelmästä avautuu suurempana uuteen ikkunaan.