Järjestämislupien uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat uusitaan osana ammatillisen koulutuksen reformia. Opetus- ja kulttuuriministeriö muuttaa kaikki nykyiset luvat uuden lainsäädännön mukaisiksi ilman erillistä hakemusta.

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat uusittiin osana ammatillisen koulutuksen reformia. Ministeriö päätti uusista ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvista 6.10.2017. Luvat on toimitettu koulutuksen järjestäjille.

Valmistelun vaiheet

Ministeriö toimitti kesäkuussa koulutuksen järjestäjille ehdotukset uusiksi ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluviksi ja pyysi niihin vastineita koulutuksen järjestäjiltä  11.8.2017 mennessä.

Ehdotukset laadittiin hallituksen esityksen siirtymäsäännösten mukaisesti vastaamaan voimassa olevia järjestämislupia ja tutkinnon järjestämissopimuksia ottaen huomioon järjestämislupasäätelyssä tapahtuvat sisällölliset muutokset. HE39/2017

Järjestämisluvan hakemiseen liittyvät aineistot

Järjestämisluvan valmistelussa noudatetut periaatteet on kuvattu muistiossa ja sen tausta-aineistossa.

Liite 1: Tutkintorakenteessa tapahtuvat muutokset, muutokset tutkinnoittain
Liite 2: Voimassaolevat näyttötutkintojen järjestämissopimukset/OPH ja tutkintotoimikunnat (tilanne 3.5.2017)
Liite 3: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien luvissa määrätyt kunnat, tilanne 1.8.2017 lukien
Liite 4: Ehdotukset ensisijaisiksi toiminta-alueiksi
Liite 5: Ehdotus lupien opiskelijavuosien vähimmäismääriksi

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat 1.1.2018 alkaen

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa myönnettiin 150 koulutuksen järjestäjälle 1.1.2018 alkaen ja 16 ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän kumottujen lakien nojalla myönnetty järjestämislupa säilyy voimassa siirtymäajan.  

Lisätietoja:

Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi: ylitarkastaja Tarja Koskimäki, puh. 02953 30166

Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Satakunta:
opetusneuvos Jukka Lehtinen, puh. 02953 30183

Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala: opetusneuvos Anne Mårtensson, puh. 02953 30104

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, puh. 02953 30249

Sähköpostiosoitteet: [email protected]

 

Usein kysyttyä

Järjestämislupien uudistaminen