Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenne

Osana ammatillisen koulutuksen reformia toteutetaan koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma, joka on käynnistynyt toukokuussa 2016. Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla koulutuksen järjestäjillä on riittävät ammatilliset ja taloudelliset toimintaedellytykset toteuttaa lainsäädännön mukaista koulutusta.

 

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Järjestäjärakennetta uudistamalla turvataan mahdollisuus hankkia korkeatasoista ja monipuolista ammatillista koulutusta kaikkialla Suomessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää mahdollisuuksia tukea järjestäjäverkon kehittämistä myös taloudellisesti.

Tiedot ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksistä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kaikkia koulutuksen järjestäjiä toimittamaan tiedot taloudellisista tunnusluvuista sekä toiminnan ammatillisista edellytyksistä. Tietojen perusteella ministeriössä arvioidaan, täyttyvätkö laadukkaan ammatillisen koulutuksen järjestämisedellytykset.

Koulutuksen järjestäjien toimintakykyä arvioidaan seuraavista näkökulmista:

  • Alue-, toimiala- tai asiakasryhmäkohtainen koulutustarve
  • Taloudellinen kantokyky
  • Ammatilliset edellytykset koulutuksen toteuttamiseen
  • Koulutuksen laatu

Mikäli koulutuksen järjestämisedellytykset eivät kaikilta osin täyty, ministeriö neuvottelee koulutuksen järjestäjien kanssa, miten tilanne voidaan korjata.