Korkeakoulujen digitaaliset oppimisympäristöt

Kärkihankkeessa kehitetään korkeakoulujen digitaalisia oppimisympäristöjä, verkko-opetustarjontaa ja digitaalista koulutusyhteistyötä.

 

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Digitalisaatio mahdollistaa korkeakoulujen välisen yhteistyön opetuksen järjestämisessä. Korkeakoulut kehittävät laajaa verkko-opetustarjontaa, jolla mahdollistetaan opiskelijoille joustavat opinnot yli korkeakoulurajojen. Luodaan hallinnollisesti yksinkertainen tapa saada muiden korkeakoulujen opinnot osaksi tutkintoa, ja ohjataan korkeakoulut kehittämään tämän edellyttämiä tietojärjestelmien välisiä kytkentöjä ja yhteisiä tietovarantoja.

Tavoite on, että korkeakoulut tuottavat yhteistä verkko-opetustarjontaa, ja sopivat keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta verkko-opetuksessa. Opetusta voidaan tarjota myös täysin avoimesti ja parantaa näin esimerkiksi toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuuksia tutustua korkeakouluopintoihin. Tietovarantoja ja tietojärjestelmiä kehitetään v. 2016–2018.

Lisätään monipuolista digitaalisten välineiden hyödyntämistä opetuksessa, monipuolistetaan arviointikäytänteitä digitaalisin menetelmin, varustetaan opetustiloja tukemaan digitaalisia opetusmenetelmiä ja korkeakoulujen välistä opetusyhteistyötä jakamalla hyviä käytäntöjä korkeakoulujen välillä. Tuetaan EXAM-tenttiakvaariosovelluksen kehittämistä ja käytön laajentamista v. 2016–2017. Sovelluksen lähdekoodi avataan Open Source -lisenssillä kaikkien hyödynnettäväksi v. 2017.

Opetushenkilöstön digitaalista osaamista parannetaan ja opiskelua ja ohjausta tukevaa oppimisanalytiikkaa kehitetään järjestämällä yhteisiä käytäntöjä edistäviä seminaareja.

Digitalisaation mahdollisuudet hyödyntämällä tehostetaan opetusta ja laajennetaan opiskelijoille tarjottavia joustavia opiskelumahdollisuuksia, sekä avataan tarjontaa toisen asteen opiskelijoille.

Toimia:

  • Tulossopimuksissa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa sovitaan korkeakoulukohtaisista toimista kärkihankkeen tavoitteisiin liittyen.

Lisätietoja

Ilmari Hyvönen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) 0295330117