Hyppää sisältöön

Valtionavustuskelpoisuushaku: Nuorten työpajatoiminta

Avustus

Nuorten työpajatoiminnan valtionavustuskelpoisuushaku on tarkoitettu kaikille  organisaatioille/tahoille, jotka järjestävät työpajatoimintaa nuorille ja aikovat hakea valtionavustusta toimintaansa. 

Valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt nuorten työpajan valtionavustuskelpoiseksi. Nuorten työpajatoiminnan järjestäjänä voi toimia kunta, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuskelpoisuuden hakemuksen perusteella. Valtionavustuskelpoiseksi nuorten työpajaksi voidaan hyväksyä sellainen työpaja, joka toteuttaa nuorisolaissa 1285/2016 säädettyjä nuorten työpajatoiminnan tehtäviä ja tarkoitusta sekä lain 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia sekä valtioneuvoston asetuksessa nuorisotyöstä ja -politiikasta 211/2017, 11 § säädettyjä valtionavustuskelpoisuuden hyväksymisen perusteita.  

Valtionavustuskelpoisuus myönnetään toistaiseksi voimassa olevaksi. Valtionavustuskelpoisuus haetaan ja myönnetään paikkakuntakohtaisesti. Jos organisaatio järjestää toimintaa usealla paikkakunnalla, jokaiselle paikkakunnalle haetaan valtionavustuskelpoisuus erikseen. Valtionavustuskelpoisuuden saanut organisaatio voi hakea valtionavustusta nuorten työpajatoimintaa siitä aluehallintovirastosta, joka alueella toimintaa järjestetään. Avustuksen myöntämisestä päättää aluehallintovirasto.

Valtionapukelpoisuuden peruuttaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi peruuttaa nuorisolain 21 §:ssä tarkoitetun nuorten työpajan valtionapukelpoisuuden, jos ne eivät enää täytä nuorisolaissa tai sen nojalla säädettyjä valtionapukelpoisuuden edellytyksiä. 

Hakuaika

Hakuaika alkaa 7.4.2021 ja hakuaika päättyy 31.8.2021, klo 16.15

Nuoriso

Lisätietoja

Merja Hilpinen, [email protected] ja puh. 02953 30418