Hyppää sisältöön

Statsunderstöd för verksamheten inom riksomfattande organisationer på ungdomsområdet för år 2022

Avustus

Understödet är ämnat för verksamheten inom riksomfattande organisationer på ungdomsområdet för 2022.

Understöd kan beviljas till en sådan organisation på ungdomsområdet som undervisnings- och kulturministeriet med stöd av ungdomslagen (1285/2016) samt statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017) har godkänt såsom berättigad till statsunderstöd.  Läs mer om vem som är berättigad till statsbidrag här.

Enligt förordningen handlar det om följande slags organisationer:

  1. ungdomsorganisationer,
  2. organisationer som främjar ungdomsverksamhet,
  3. organisationer som bedriver ungdomsverksamhet och
  4. serviceorganisationer på ungdomsområdet.

Du kommer till den elektroniska ärendehanteringstjänsten genom att trycka på knappen ”e-tjänster”. 

Ansökningstiden börjar 30.8.2021 och slutar 5.10.2021 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda högst 18 240 000 euro för understöden. Ministeriet kan bevilja understöd till organisationer på ungdomsområdet, om riksdagen beviljar anslag för ändamålet i budgeten för 2022.

En enskild organisation kan få understöd till ett belopp av högst 9 procent av det anslag som anvisats för verksamheten vid de riksomfattande organisationerna på ungdomsområdet. 

Allmänna understöd som understiger 10 000 euro beviljas inte.

Avsikten är att besluten fattas före utgången av februari 2022. Samtliga sökande får ett skriftligt beslut om beslutet.

Ungdomslagen, statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik och statsunderstödslagen (688/2001) tillämpas på understödet.

Unga

Ytterligare information

Specialplanerare Mikko Cortés Téllez, tfn 02953 30080, [email protected] 
Konsultativ tjänsteman Emma Taipale, tfn. 02953 30196, [email protected]
Generalsekreterare Viivi Pekkonen, tfn. 02953 30192, [email protected] 

Tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd:
http://minedu.fi/sv/understod