Hyppää sisältöön

Valtionavustukset valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan vuodelle 2021

Avustus

Avustus on tarkoitettu valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan vuodelle 2021.


Avustus voidaan myöntää sellaiselle nuorisoalan järjestölle, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on nuorisolain (1285/2016) sekä valtioneuvoston asetuksen nuorisotyöstä ja –politiikasta  (211/2017) nojalla hyväksynyt valtionapukelpoiseksi. Lue tarkemmin valtionapukelpoisuudesta.

Asetuksen mukaan nuorisoalan järjestöjä voivat olla:
1.    Nuorisojärjestöt;
2.    nuorisotoimintaa edistävät järjestöt;
3.    nuorisotyötä tekevät järjestöt; ja
4.    nuorisoalan palvelujärjestöt


Hakuaika alkaa 31.8.2020 ja päättyy 5.10.2020 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustuksia nuorisoalan järjestöille, mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat vuoden 2021 talousarviossa. Päätökset pyritään tekemään helmikuun 2021 loppuun mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.


Avustukseen sovelletaan nuorisolakia, valtioneuvoston asetusta nuorisotyöstä ja –politiikasta sekä valtionavustuslakia (688/2001).

Nuoriso

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, p. 02953 30080, [email protected]
Erityisasiantuntija Viivi Pekkonen, p. 02953 30192, [email protected]
Asiointipalvelua koskevat tekniset kysymykset: [email protected]
Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset