Hyppää sisältöön

Valtionapukelpoisuushaku: Nuorten työpajatoiminta 2023

Avustus

Mihin ja kenelle valtionapukelpoisuushaku on tarkoitettu?  

Nuorten työpajatoiminnan valtionapukelpoisuushaku on tarkoitettu niille organisaatioille/tahoille, jotka järjestävät työpajatoimintaa nuorille ja aikovat hakea valtionavustusta työpajatoimintaansa ja joilla ei ole vielä valtionapukelpoisuutta nuorten työpajatoimintaan. 

Valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt nuorten työpajan valtionapukelpoiseksi. Nuorten työpajatoiminnan järjestäjänä voi toimia kunta, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionapukelpoisuuden hakemuksen perusteella. Valtionapukelpoiseksi nuorten työpajaksi voidaan hyväksyä sellainen työpaja, joka toteuttaa nuorisolaissa 1285/2016 säädettyjä nuorten työpajatoiminnan tehtäviä ja tarkoitusta sekä lain 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia sekä valtioneuvoston asetuksessa nuorisotyöstä ja -politiikasta 211/2017, 11 § säädettyjä valtionapukelpoisuuden hyväksymisen perusteita.  

Valtionapukelpoisuus myönnetään toistaiseksi voimassa olevaksi. Valtionapukelpoisuus haetaan ja myönnetään paikkakuntakohtaisesti. Jos organisaatio järjestää toimintaa usealla paikkakunnalla, jokaiselle paikkakunnalle haetaan valtionapukelpoisuus erikseen. Valtionapukelpoisuuden saanut organisaatio voi hakea valtionavustusta nuorten työpajatoimintaa siitä aluehallintovirastosta, joka alueella toimintaa järjestetään. Avustuksen myöntämisestä päättää aluehallintovirasto.

Valtionapukelpoisuuden peruuttaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi peruuttaa nuorisolain 21 §:ssä tarkoitetun nuorten työpajan valtionapukelpoisuuden, jos ne eivät enää täytä nuorisolaissa tai sen nojalla säädettyjä valtionapukelpoisuuden edellytyksiä. 

Hakuaika:

Hakuaika alkaa 2.5.2023
Hakuaika päättyy 31.8.2023, klo 16.15

Nuoriso

Lisätietoja