Hyppää sisältöön

Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten åren 2021-2022

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statliga specialunderstöd att sökas för perioden 2021-2022 för åtgärder som främjar jämlikheten i utbildningen samt för utveckling av kvaliteten på småbarnspedagogiken. Beloppet av det specialunderstöd som beviljas under moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 24 600 000 euro. Ansökan gäller kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna kan inkludera privata tjänsteproducenter i sin ansökan. 

Ansökningstiden börjar den 29 januari 2021 och går ut den 11 mars 2021 kl. 16.15.        

Avsikten är att besluten ska fattas under början av 2021.
 

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

• Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, [email protected]  
tfn.  0295 330 160  

• Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected]  
tfn. 0295 330216

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar 

[email protected]