Hyppää sisältöön

Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten åren 2020-2021

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statliga specialunderstöd att sökas för perioden 2020-2021 för åtgärder som främjar jämlikheten i utbildningen samt för utveckling av kvaliteten på småbarnspedagogiken. Beloppet av det statliga specialunderstödet som beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 20 150 000 euro. Ansökan gäller kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna kan inkludera privata tjänsteproducenter i sin ansökan.


Ansökningstiden börjar 5.3.2020 och går ut 18.5.2020 kl. 16.15.  


Avsikten är att besluten ska fattas i juni 2020.

På grund av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar har undervisnings- och kulturministeriet beslutat att förlänga ansökningstiden för statsunderstödet för att stärka jämlikheten i utbildningen. Beslutet gäller de öppna utlysningarna inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Den nya ansökningstiden slutar 18.5.2020.

Ytterligare information

Undervisningsråd
Kirsi Alila
0295 330 365
[email protected]

 

Specialsakkunnig
Mervi Eskelinen
0295 330 160
[email protected] 
 

Projektsekreterare
Aili Tervonen
0295 330 216
[email protected] 
 

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:
E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar
[email protected]