Hyppää sisältöön

Statens specialunderstöd för utveckling av god pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken i anknytning till digitala färdigheter och digital kompetens som en del av utvecklingsprogrammet Nylitteracitet åren 2021–2022.

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för utveckling av god pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken i anknytning till digitala färdigheter och digital kompetens åren 2021–2022. De specialunderstöd som beviljas uppgår till totalt högst 1 000 000 euro. Understödet beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel. 

Ansökningstiden börjar den 2 februari 2021 och går ut den 12 mars 2021 kl. 16.15. 

Vi eftersträvar att fatta besluten under april 2021. 

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

• Liisi Hakalisto, specialsakkunnig, [email protected] 
• Aili Tervonen, projektsekreterare, a[email protected] 

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar 

[email protected]