Hyppää sisältöön

Valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen valtionapukelpoisuushaku

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää yleisavustusta nuorisoalan järjestölle, jonka ministeriö on nuorisolain (1285/2016) sekä valtioneuvoston nuorisotyöstä ja –politiikasta annetun asetuksen  (211/2017) perusteella hyväksynyt valtionapukelpoiseksi. Valtionapukelpoisuuden myöntäminen perustuu ministeriön harkintaan. Arviointi- ja avustustoimikunta antaa ministeriölle asiasta lausunnon.

Valtionapukelpoisuutta voi hakea ympäri vuoden. Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee, että valtionapukelpoisiksi haluavat nuorisoalan järjestöt hakevat avustuskelpoisuutta kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä sen varmistamiseksi, että valtionapukelpoisuuden hakija saa päätöksen asiaansa ennen seuraavan vuoden avustusten hakua. Päätökset hakemuksiin pyritään tekemään touko-kesäkuun aikana. Valtionavustushaku seuraavaa toimintavuotta varten toteutetaan yleensä kuluvan vuoden elo-, syys- ja lokakuussa. 

Valtionapukelpoiseksi voidaan hyväksyä sellainen nuorisoalan järjestö, joka toteuttaa nuorisolain 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia. Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan valtakunnallisuus, laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja se, miten järjestö edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.

Valtionapukelpoiseksi ei kuitenkaan hyväksytä sellaista järjestöä, jonka pääasiallisena tehtävänä on edistää yhden koulutus-, opinto- tai vastaavan alan opiskelua. Pääasiallisesti ammatillista järjestäytymistä edistävää järjestöä ei myöskään hyväksytä valtionapukelpoiseksi. Valtionapukelpoiseksi ei myöskään hyväksytä sellaista järjestöä, jonka avustamisesta säädetään erikseen tai jolle myönnettävää valtionavustusta varten on erillinen määräraha valtion talousarviossa.

Nuoriso

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, p. 02953 30080, [email protected]

Asiointipalvelua koskevat tekniset kysymykset: [email protected]