Hyppää sisältöön

Erityisavustukset kansalaisopistojen ja kansanopistojen rakenteelliseen kehittämiseen

Avustus

Avustus on tarkoitettu kansalaisopistojen ja kansanopistojen rakenteellisen kehittämisen johdosta syntyviin lisäkustannuksiin.

Avustus on erityisavustus, jota voidaan myöntää vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille, jotka ovat tehneet lainvoimaiset päätökset ylläpitämänsä kansalaisopiston tai kansanopiston yhdistämisestä toiseen ylläpitäjään tai koulutuksen järjestäjään, taikka ylläpitäjälle, joka on tehnyt lainvoimaisen päätöksen ylläpitämiensä kansalaisopistojen yhdistämisestä. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt yhdistymishankkeeseen liittyvät lupahakemukset. Hakijan tulee edelleen järjestää vapaan sivistystyön kansalaisopisto- tai kansanopistokoulutusta. Kustannusten, joihin avustusta myönnetään, tulee kohdistua vapaaseen sivistystyöhön.

Avustukset myönnetään valtion vuoden 2022 talousarvion momentilta 29.10.31:

  • kansalaisopistojen ylläpitäjille yhteensä enintään 50 000 €
  • kansanopistojen ylläpitäjille yhteensä enintään 50 000 €

Hakuaika alkaa 31.10.2022 klo 8.00 ja päättyy 5.12.2022 klo 16.15. Avustuspäätökset tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

Koulutus Yleissivistävä koulutus

Lisätietoja

Opetusneuvos Annika Bussman (kansanopistot)
puh. 029 533 0407
[email protected]

Asiantuntija Petra Heikkinen (kansalaisopistot)
puh. 029 533 0068
[email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta [email protected]   

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta