Hyppää sisältöön

Erityisavustukset kansalaisopistojen ja kansanopistojen rakenteelliseen kehittämiseen

Avustus

Avustus on tarkoitettu kansalaisopistojen ja kansanopistojen rakenteellisen kehittämisen johdosta syntyviin lisäkustannuksiin.

Avustus on erityisavustus, jota voidaan myöntää vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille, jotka ovat tehneet lainvoimaiset päätökset ylläpitämänsä kansalaisopiston tai kansanopiston yhdistämisestä toiseen ylläpitäjään tai koulutuksen järjestäjään ja joiden yhdistymishankkeeseen liittyvät lupahakemukset opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt. Hakijan tulee edelleen järjestää vapaan sivistystyön kansalaisopisto- tai kansanopistokoulutusta. Kustannusten, joihin avustusta myönnetään, tulee kohdistua vapaaseen sivistystyöhön.

Avustukset myönnetään valtion vuoden 2021 talousarvion momentilta 29.10.31:

  • kansalaisopistojen ylläpitäjille yhteensä enintään 50 000 €
  • kansanopistojen ylläpitäjille yhteensä enintään 50 000 €

Hakuaika alkaa 27.9.2021 klo 8.00 ja päättyy 1.11.2021 klo 16.15. Avustuspäätökset tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

Koulutus Yleissivistävä koulutus

Lisätietoja

Opetusneuvos Annika Bussman (kansanopistot)
puh. 029 533 0407
[email protected]

Asiantuntija Petra Heikkinen (kansalaisopistot)
puh. 029 533 0068
[email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta [email protected]   

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta