Hyppää sisältöön

Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom kulturturism

Avustus

Statsunderstödet är avsett för utvecklingsprojekt inom kulturturism som ordnas av aktörer inom konst- och kultursektorerna.

Understödet kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understödet beviljas inte enskilda personer eller till arbetsgrupper.

Understödet beviljas i form av specialunderstöd. Projekten kan i regel vara i 2–3 år.

Ansökningstid har avslutat 15.3.2021

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt högst  3 miljoner euro för understöden.

Avsikten är att besluten ska fattas under maj-juni 2021. Sökandena delges beslutet via den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och EU:s de minimisförordning (kommissionens förordning 1407/2013).

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Anne Mattero, tfn 0295 330 313, e-post: [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.