Hyppää sisältöön

Koronavirustilanteeseen liittyvä erityisavustushaku nuorten työpajatoimintaan

Avustus

Avustusta voivat hakea valtionapukelpoisiksi 31.12.2019 mennessä hyväksytyt nuorten työpajatoiminnan järjestäjät.

Avustusta voidaan hakea koronavirusepidemiasta aiheutuviin nuorten työpajatoiminnan lisäkustannuksiin ja talouden alijäämään, jotka aiheutuvat hakijan toimintaan maalis-toukokuussa 2020.

Avustuksella voidaan kattaa 100 % kokonaiskustannuksista.

Haku alkaa 30.4.2020 ja päättyy 22.5.2020 klo 16:15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 1 500 000 euroa, edellyttäen että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahan. Päätökset pyritään tekemään 12.6.2020 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustus voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen niille työpajatoiminnan järjestäjille, jotka ovat saaneet valtionapukelpoisuuden.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: nuorisolaki (1285/2016), valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja –politiikasta (211/2017), valtionavustuslaki (688/2001).

 

Nuoriso

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt aluehallintovirastoissa:

 

Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ylitarkastaja Tiina Mattila, puh. 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi

 

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorisotoimen ylitarkastaja Laura Oksanen, puh. 0295 016 150, laura.oksanen(at)avi.fi

 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Nuorisotoimen ylitarkastaja Linda Mård, puh. 029 501 8827, linda.mard(at)avi.fi

 

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi

Nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, puh. 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi

 

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

 

Lapin maakunta

Lapin aluehallintovirasto

Nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, puh. 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

 

Yhteyshenkilö PAR-järjestelmä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Suunnittelija Tuulikki Nieminen, tuulikki.nieminen(at)avi.fi

 

Yhteyshenkilö opetus- ja kulttuuriministeriössä

Ylitarkastaja Merja Hilpinen, puh. 02953 30418, merja.hilpinen(at)minedu.fi