Hyppää sisältöön

Coronastöd till sammanslutningar på kulturarvsområdet

Avustus

Understödet är avsett för verksamhet vid museer som inte omfattas av statsandel och andra sammanslutningar inom kulturarvsområdet som har försvårats eller hindrats på grund av restriktionerna och rekommendationerna med anledning av coronapandemin 1.1–31.5.2021.

Det totala beloppet som delas ut i form av understöd uppgår till högst cirka 1,5 miljoner euro. Beviljandet av understöd förutsätter att riksdagen godkänner den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021.

Ansökningstiden börjar den 1 juni 2021 och går ut den 23 juni 2021 kl. 16.15. Ansökningar som kommit in efter att ansökningstiden har gått ut beaktas inte. 

Vänta inte med att skriva ansökan till sista ansökningsdagen, som är den 23 juni 2021. 

Sammanslutningen som ansöker om stöd ska i god tid försäkra sig om att sammanslutningens fullmakter att uträtta ärenden är i ordning. Ansökan kan inte lämnas in utan behövliga fullmakter. De obligatoriska uppgifterna ska matas in i e-tjänsten innan ansökan kan skickas (mer information om finns i e-tjänstens bruksanvisning).

Ansökan ska lämnas in före onsdagen den 23 juni 2021 kl. 16.15! 

Ytterligare information

Mer information om ansökan:

Kulturrådet Mirva Mattila, tfn 0295 330 269
Kulturrådet Päivi Salonen, tfn 0295 330 281

Undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd PDF 488kB