Hyppää sisältöön

Erityisavustus yleisten kirjastojen lasten ja nuorten e-aineistojen käyttölisenssien hankintaan

Avustus

Avustuksen tarkoitus on lisätä ja monipuolistaa lapsille ja nuorille suunnattujen digitaalisten aineistojen saatavuutta yleisissä kirjastoissa. Avustuksella vastataan kasvaneeseen e-aineistojen kysyntään. 

Avustukseen voidaan käyttää 800 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Hakuaika alkaa 22.6.2020 ja päättyy 30.10.2020 klo 16:15.

Päätös pyritään tekemään marraskuussa. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti.

Kyseessä on harkinnanvarainen erityisavustus.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001).

Kirjastot

Lisätietoja

Leena Aaltonen, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta