Hyppää sisältöön

Specialunderstöd för att trygga verksamheten vid riksomfattande idrottsorganisationer, regionala idrottsorganisationer och inom sommarbollspel till följd av coronaläget

Avustus

Understödet kan sökas för utvecklingsprojekt inom ett av följande delområden:
1)    För att täcka ett ekonomiskt underskott som uppstått på grund av coronapandemin
eller
2)    för återupptagnings- och utvecklingsprojekt i samband med konsekvenserna av coronapandemin.
Stöd kan också sökas för:
3)    Förluster som coronapanemin orsakat för den professionella serieverksamheten inom sommarbollspel (lagsporter)
 
Ansökningstiden börjar den 3 september 2021
Ansökningstiden går ut den 30 september 2021 kl. 16:15.


Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt högst 4 800 000 euro för understöden.

Avsikten är att understödsbesluten ska fattas senast i mitten av november 2021. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Idrottslagen (390/2015)
Statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015)
Statsunderstödslagen (688/2001)

Idrott

Ytterligare information

Understöd till grenförbund och serviceorganisationer inom idrott: Kari Niemi-Nikkola, överinspektör, tfn 0295 533 0103
Statsunderstöd till andra idrottsfrämjande organisationer: Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, tfn 0295 330 054
Understöd till regionala idrottsorganisationer: Sari Virta, överinspektör, tfn 0295 330 377
Understöd till serieverksamhet: Hannu Tolonen, överinspektör, tfn 0295 330 314

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.