Hyppää sisältöön

Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi

Avustus

Avustuksen tavoitteena on edistää vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastusta liikuntaseuroissa. Avustuksella edistetään valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvää strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta. Yhtenä liikunnan edistämisen painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

Jaettavalla avustuksella tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

  • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille
  • mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
  • ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä vähävaraisten perheiden lapset ja nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
  • kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemisessa

Avustusta voidaan myöntää kunnalle. Kunta jakaa avustukset harkitsemallaan tavalla edelleen kohdeavustuksena paikallisille liikuntaa järjestäville rekisteröityneille yhdistyksille.

Avustusta ei voi käyttää kunnan tai yhdistysten hallintokulujen kattamiseen. Kunta ei voi myöntää avustusta edelleen rekisteröimättömille yhteisöille, kaupalliseen toimintaan tai välinehankintoihin.

Hakuaika alkaa 19.8.2019
Hakuaika päättyy 30.9.2019 klo 16:15.

Avustusta haetaan aluehallintovirastojen kautta.

Valtion vuoden 2019 talousarviossa on avustukseen osoitettu 1 000 000 euron määräraha.

 

Hakuohjetta on muokattu 26.8.2019 klo 11:00; "Kirjalliset sopimukset tulee toimittaa valtionavun myöntäneelle aluehallintovirastolle ennen avustusten maksua kunnille."

Lisätietoja

Avustushakemukset ja hankesuunnitelmat osoitetaan seuraaville aluehallintovirastoille, jotka antavat lisätietoja:

Lapin aluehallintovirasto toimii Lapin maakunnan alueella:
Lapin aluehallintovirasto (AVI)
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
puh. 0295 017 300 (vaihde)
[email protected]
Lisätietoja: Liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, puh. 0295 017 396

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toimii Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla:
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
puh. 0295 017 500 (vaihde)
[email protected]
Lisätietoja: Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663

Itä-Suomen aluehallintovirasto toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla:
Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Mikkelin päätoimipaikka
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
puh. 0295 016 800 (vaihde)
[email protected]
Lisätietoja: Liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, puh. 0295 016 515

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toimii Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueilla:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) Vaasan päätoimipaikka
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
puh. 0295 018 450 (vaihde)
[email protected]
Lisätietoja: Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, puh. 0295 018 822, ja ylitarkastaja Simo Luukkainen, puh. 0295 018 824

Lounais-Suomen aluehallintovirasto toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilla:
Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Turun päätoimipaikka
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
puh. 0295 018 000 (vaihde)
[email protected]
Lisätietoja: Liikuntatoimen tarkastaja Tiina Kaijanen puh. 0295 018 303

Etelä Suomen aluehallintovirasto toimii Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Opetus- ja kulttuuri -vastuualue
puh. 0295 016 000 (vaihde)
[email protected]
Lisätietoja: Ylitarkastaja Ilpo Piri, puh. 0295 016 559