Hyppää sisältöön

Erityisavustus toimiin, joilla ehkäistään lasten ja nuorten houkuttelua ja hyväksikäyttöä monimediaalisessa maailmassa

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustusta toimiin, joilla ehkäistään lasten ja nuorten houkuttelua ja hyväksikäyttöä monimediaalisessa maailmassa. Erityisavustus on suunnattu opetuksen järjestäjille, joilla on opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämä opetuksen järjestämislupa.

Myönnettävä valtionavustus on yhteensä enintään 1 000 000 euroa opetus-ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.20. Haku koskee esi- ja perusopetusta.

Hakuaika alkaa 21.8.2019 klo. 09.00 ja päättyy 25.9.2019 klo 16.15.

Päätökset pyritään tekemään lokakuun loppuun mennessä.

 

Valtion erityisavustusta tulee käyttää toimintatapojen kehittämiseen, joilla lapsia ja nuoria ohjataan ja opetetaan

 • toimimaan nykyistä tiedostavammin sosiaalisessa mediassa,
 • ymmärtämään oikeuksiaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan houkuttelutilanteissa,
 • käyttämään ja tutkimaan erilaisia tieto-ja viestintäteknologioita sekä palveluiden käyttösääntöjä ja yksityisyysasetuksia,
 • keskustelemaan erilaisten palveluiden hyödyistä ja haitoista sekä siitä, mitä sosiaalisessa, mediassa tai internetissä ei kannata julkaista,
 • arvioimaan, miltä osin sosiaalisen median käytön on hyvä olla yksityistä, miltä osin taas julkista,
 • ymmärtämään keille hän viestii käyttäessään erilaisia medioita,
 • siinä, keihin hän voi ottaa esimerkiksi koulussa yhteyttä, jos hän kokee kohdanneensa sosiaalisessa mediassa jotain ikävää, pelottavaa tai häiritsevää sekä
 • siihen, miten hän voi ottaa yhteyttä, jos hän kokee kohdanneensa sosiaalisessa mediassa jotain ikävää, pelottavaa tai häiritsevää.

 

Avustus myönnetään opetuksen järjestäjille hakemuksen perusteella, jossa on esitetty vähintään neljään edellä olevista kohdista konkreettinen toimintasuunnitelma.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä:

Valtion erityisavustusta voidaan käyttää henkilöstön palkkakustannuksiin ja muihin välttämättömiin kustannuksiin. Valtion erityisavustus on 70 % palkkakustannuksista sivukuluineen. Valtion erityisavustuksen käyttöä koskevat rajoitukset koskevat myös kustannuksia, joita opetuksen järjestäjä voi ilmoittaa omarahoitusosuutena (vähintään 30 prosenttia kokonaiskustannuksista). 

Valtionavustusta ei voi käyttää

 • toimintaan tai kohteeseen, johon on samalle ajankohdalle myönnetty jo valtion erityisavustusta. Valtion erityisavustuksella voidaan kuitenkin jatkaa aiemmin aloitettua, erityisavustuksella toteutettua vastaavaa toimintaa, joka täyttää yllämainitut kriteerit.
 • samanaikaisesti käytettäväksi vastaavan, aikaisemmille vuosille myönnetyn avustuksen, kanssa;
 • toimintaan, jolla opetuksen järjestäjä korvaa jo olemassa olevaa toimintaa.

Opetuksen järjestäjä antaa selvityksen käyttämästään valtion erityisavustuksesta 31.3.2022 mennessä.  

Valtionavustukset myönnetään momentilta 29.10.20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v).

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Tero Huttunen

[email protected]

puh. 0295 330 219

 

Opetusneuvos Aija Rinkinen

[email protected]

puh. 029 5330 360