Hyppää sisältöön

Avustukset muille kuin opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen

Avustus

Avustus on tarkoitettu tukemaan taiteen perusopetuksen jatkuvuutta ja vahvistamaan taiteen perusopetuksen ylläpitäjien vaikeutuneita edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta. Avustusta myönnetään ajalla 1.1.-31.7.2021 koronapandemiasta poikkeusolosuhteiden ja toiminnan rajoitusten vuoksi aiheutuneiden tai aiheutuvien kustannusten kattamiseen ja toiminnan kehittämistarpeisiin. Avustusta on mahdollista käyttää 31.12.2021 saakka. 
 
Valtionavustusta voidaan myöntää koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen sellaiselle taiteen perusopetuksen ylläpitäjälle (esim. rekisteröity yhteisö tai säätiö), joka ei saa opetustuntikohtaista valtionosuutta kyseisen oppilaitoksen käyttökustannuksiin. Hakijana voi olla myös taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukainen koulutuksen järjestäjä eli kunta. 
  
Avustusta voi hakea joko toiminnan lisärahoituksena jo myönnettyyn yleisavustukseen tai erityisavustuksena, eli hankerahoituksena. Hakijan tulee valita, kumpaa avustusta hakee. Molempia ei voi hakea samanaikaisesti. 

  • Jos hakija on saanut Opetushallitukselta toiminta-avustuksen (yleisavustus) keväällä 2021 avustushausta Muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen valtionavustus vuonna 2021 haetaan avustus toiminnan lisärahoituksena.
  • Jos yhteisö ei ole saanut toiminta-avustusta, haetaan avustus erityisavustuksena hankkeeseen. Haettavalla erityisavustuksella on mahdollista kattaa ensisijaisesti taiteen perusopetuksen järjestämisestä muodostuneita kustannuksia, jotka liittyvät hankintoihin, henkilöstökuluihin tai muihin vastaaviin eriin. Lisäksi avustusta voi hakea taiteen perusopetusoppilaitoksen muun kuin taiteen perusopetuksen opetustoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, jotka liittyvät hankintoihin, henkilöstökuluihin tai muihin vastaaviin eriin.  Avustusta on mahdollista hakea myös uusien, esimerkiksi lähiopetusta korvaavien toimintatapojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.  

Hakemukseen tulee liittää muun muassa kuvaus hakijan taiteen perusopetuksen järjestämisestä, perustelut avustuksen myöntämiselle, laskelma valtionavustuksen tarpeesta ja kohdentumisesta sekä selvitys poikkeusolosuhteiden aiheuttamista muutoksista toimintaan ja rahoitukseen. Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös muut samaan tarkoitukseen haetut ja saadut julkiset ja yksityiset avustukset. 

Hakuaika alkaa 19.5.2021 ja päättyy 9.6.2021 klo 16.15.

Älä jätä hakemuksen tekemistä viimeiseen haun aukiolopäivään 9.6.2021. Hakijayhteisöjen kannattaa varmistaa hyvissä ajoin, että yhteisön asiointivaltuudet ovat kunnossa, sillä hakemuksen lähettäminen on mahdollista vain tarvittavilla asiointivaltuuksilla.   

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä enintään 4 miljoonaa euroa edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen lisämäärärahat. 

Päätökset tehdään heinäkuussa 2021. Hakijoille ilmoitetaan päätökset kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001) ja Laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta.

Koulutus Kulttuuri

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Hanna Koskimies 7.6.2021 saakka, puh. 0295 3 30048

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected] 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.