Hyppää sisältöön

Specialunderstöd för att trygga grenförbundens och deras medlemsföreningars verksamhet på grund av coronavirusläget

Avustus

Specialunderstöd för att trygga grenförbundens och deras medlemsföreningars verksamhet på grund av coronavirusläget Närmare instruktioner vid punkten ansökningsspecifika grunder för beviljande.

Understödet kan sökas för utvecklingsprojekt inom följande delområden:

  • För förluster och kostnader till följd av evenemang som grenförbunden har ställt in eller flyttat på grund av coronaviruspandemin. 
  • För grenförbundens projekt för utveckling av föreningsverksamheten i anslutning till coronavirusläget i enlighet med förbundets strategi
  • För andra nödvändiga kostnader för tryggande av grenförbundens verksamhet 

Endast grenförbund kan ansöka om understöd.
Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt högst ca 3 500 000 euro för understöden. 

Ansökningstiden börjar 12.10.2020.
Ansökningstiden går ut 13.11.2020 kl. 16.15.

Understödet får användas fram till 31.5.2021.

Avsikten är att beslut om understöden fattas före utgången av november 2020.

Idrottslagen (390/2015)
Statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015) 
Statsunderstödslagen (688/2001) 
 

Idrott

Ytterligare information

Hannu Tolonen, överinspektör
tfn. 0295 330314
[email protected]

Samuli Rasila, överinspektör 
tfn. 0295 330057
[email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller ärendehanteringstjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod