Hyppää sisältöön

Erityisavustus korkeakoulutaustaisten maahanmuuttajien koulutukseen ja ohjaukseen

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa haettavaksi hankerahoituksen, jolla tuetaan korkeakoulutaustaisille maahanmuuttajille suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä osaamisen tunnistamisen palveluiden kehittämistä ja laajentamista. Lisäksi hankerahoituksella tuetaan lyhytkestoisia kieli- ja lisäkoulutuksia, jotka edistävät korkeakoulutaustaisten ja korkeakouluissa opiskelevien maahanmuuttajien koulutus- ja urapolkuja.

Rahoitusta voivat hakea tahot, joilla on edellytykset toteuttaa:

  1. korkeakoulutaustaisten maahanmuuttajien korkeakouluopintojen (opintojen aikaista ja opintoihin suuntaavaa) ohjausta ja -neuvontaa,
  2. korkeakouluissa hankitun osaamisen tunnistamista sekä
  3. kotimaisilla kielillä toteutettua korkeakouluopintoihin valmiuksia antavaa ja valmiuksia lisäävää koulutusta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeakoulutaustaiset tai korkeakouluun pyrkivät maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Hankkeen toteuttamisessa tulee huomioida koko ohjausta ja koulutusta antavan yhteisön osaamisen kehittäminen kokonaisuudessaan.

Hakuaika alkaa 19.11.2018

Hakuaika päättyy 3.1.2019 klo 16:15

Jos eduskunta myöntää tarkoitukseen lisätalousarviokäsittelyssä määrärahat, korkeakoulutaustaisten maahanmuuttajien koulutuksen ja ohjauksen avustuksiin voidaan käyttää enintään 3 miljoonaa euroa.

Hankkeita koskevat päätökset on tarkoitus tehdä tammikuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (668/2001).

Korkeakoulutus ja tiede

Lisätietoja

Kaisu-Maria Piiroinen, [email protected], 0295 330359

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.