Hyppää sisältöön

Erityisavustus korkeakouluille osaajapulaan vastaamiseksi nopeavaikutteisten toimenpiteiden kautta

Avustus

Erityisavustus on tarkoitettu yliopistoille ja ammattikorkeakouluille sellaisten koulutusten toteuttamiseen, joilla vastataan osaajapulaan eri aloilla. Rahoitettavat koulutukset voivat olla tutkintoon johtavaa koulutusta, erikoistumiskoulutusta tai lyhempiä, tutkinnon osista muodostuvia osaamiskokonaisuuksia. Tarkoituksena on toteuttaa kestäviä toimintamalleja, joilla korkeakoulut voivat nopeasti vastata muuttuviin osaamistarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Koulutusten kohderyhmää ei ole rajattu vain korkeakoulututkinnon suorittaneisiin. Rahoitus on tarkoitus kohdentaa koulutuksen laajentamiseen osaajapula-aloilla, kuten ICT-alalla, ohjelmistoalalla, rakennusalalla, teknologiateollisuudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla. Korkeakoulujen tulee suunnitella ja toteuttaa nopeavaikutteiset koulutushankkeet tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän ja ely-keskusten sekä alueen työvoimahallinnon kanssa, ja yhteistyömalli tulee kuvata hakemuksessa.

Erityisavustusta voidaan myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutushankkeisiin, jotka käynnistyvät vuonna 2019. Koulutuksia voidaan toteuttaa verkostomaisesti usean korkeakoulun yhteistyönä. Rahoitus myönnetään yhdelle kokonaisuutta koordinoivalle korkeakoululle. Päätökseen kirjataan tarvittaessa lupa jakaa rahoitusta hankkeen muille osapuolille. Koulutukset tulee toteuttaa kolmen vuoden kuluessa päätöspäivästä.

Hakuaika:
Hakuaika alkaa 8.10.2018
Hakuaika päättyy 9.11.2018 klo 16:15

Jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat, nopeavaikutteisiin toimiin osaajatarpeisiin vastaamiseksi tarkoitettuihin avustuksiin voidaan käyttää enintään 30 miljoonaa euroa, josta vähintään 10 miljoonaa euroa tulee käyttää koodarikoulutukseen.

Koulutushankkeita koskevat päätökset on tarkoitus tehdä joulukuussa 2018. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (668/2001). Koulutuksiin ja opiskelija ottamiseen sovelletaan ammattikorkeakoululain (932/2014) ja yliopistolain (558/2009) säännöksiä.

Lisätietoja

Opetusneuvos Päivi Bosquet, puh. 0295 3 30375,
[email protected]

Opetusneuvos Sanna Hirsivaara, puh. 0295 3 30111, 
[email protected]

Opetusneuvos Maija Innola, puh. 0295 3 30120,
[email protected]

 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.