Hyppää sisältöön

Erityisavustus ammattitaitokilpailutoimijoiden osaamisen kehittämiseksi ja kilpailutoiminnan vaikuttavuuden edistämiseksi

Avustus

Avustus varmistaa ammattitaitokilpailutoiminnan laatua kehittämällä sekä kansallisten että kansainvälisten ammattitaitokilpailutoimijoiden osaamista kussakin tehtävässä vaadittavalla tavalla. Lisäksi avustus edistää kilpailutoiminnan vaikuttavuutta sekä tukee ammatillisen huippuosaamisen kehittämistä ja ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä levittämällä kilpailutoiminnassa kehitettyjä hyviä käytänteitä hyödynnettäväksi ammatillisessa opetuksessa, ammatillisen huippuosaamisen kehittämisessä sekä ammatillisessa opettajankoulutuksessa.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Hakuaika alkaa 29.10.2021 ja päättyy 3.12.2021 klo 16:15.

Jaettavissa oleva euromäärä on enintään 120 000 euroa/vuosi. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon käytettäväksi. Avustus myönnetään ajalle 1.1.2022-31.12.2023. Vuotta 2023 koskeva rahoitus maksetaan kuitenkin vasta loppuvuonna 2022, jos avustuksen saaja on toteuttanut vuotta 2022 koskevat toimenpiteet hakemuksessa esitetyllä ja kansallisten ja kansainvälisten ammattitaitokilpailujen laadukkaan toteutuksen turvaavalla tavalla sekä toimittanut ministeriölle valtionavustuspäätöksessä edellytetyt selvitykset määräaikaan mennessä. Päätökset pyritään tekemään joulukuussa 2021. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätietoja

Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, puh. 02953 30249, [email protected]
 

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected] 
Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset