Hyppää sisältöön

Erityisavustukset valtionapukelpoisille valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen

Avustus

Avustusta voivat hakea järjestöt, jotka on hyväksytty valtionapukelpoisiksi valtakunnallisiksi nuorisoalan järjestöiksi viimeistään 31.12.2020. Avustuksilla tuetaan nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämisestä ja kehittämisestä aiheutuvia palkka- tai palkkiokuluja.

Korona-aika on ollut raskasta lapsille ja nuorille. Erityisesti kuormitus on kertynyt niille, joilla on jo aiemmin ollut ongelmia esimerkiksi mielenterveyden kanssa tai haastava perhetilanne. Pitkittyvä korona-aika tulee vaikuttamaan lasten ja nuorten kokemuksiin ja elämään myös pidemmällä aikavälillä. Korona-aikana usein vaihdellaan lähi- ja etäopetuksen välillä, pidetään harrastustoiminta suljettuna ja rajoitetaan sosiaalisia kontakteja. Tämä kaikki kuormittaa lapsia ja nuoria.

Kesä 2021 on yksi niitä ratkaisevia hetkiä, jolloin lapsille ja nuorille pitää olla tarjolla matalan kynnyksen mielekästä vapaa-ajan toimintaa, joilla voidaan ehkäistä pahoinvointia, sosiaalisia ongelmia, yksinäisyyttä, syrjäytymistä sekä häiriökäyttäytymistä. Toiminnan lisäämiseksi ja osallistumismaksujen alentamiseksi tuetaan nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista 1.5.-30.9.2021. 

Ministeriön myöntämää avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö. Avustusta hakevalla valtakunnallisella järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen.  

Ministeriön päätöksellä avustuksen saaja (keskusjärjestö) voi siirtää avustusta alueellisille tai paikallisille jäsenjärjestöilleen tekemällä niiden kanssa valtionavustuslain sekä ministeriön avustusehtojen mukaisen sopimuksen.

Hakuaika alkaa 9.3.2021 klo 10:00 ja päättyy 26.3.2021 klo 16:15.

Avustukset voidaan myöntää, mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen tarvittavan määrärahan. Päätökset hakemuksiin pyritään tekemään huhtikuun loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Avustuksiin sovelletaan nuorisolakia (1285/2016) ja valtionavustuslakia (688/2001). 

Nuoriso

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, puh. 0295 33 0080
Pääsihteeri Viivi Pekkonen, puh. 0295 33 0192

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected] 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta