Hyppää sisältöön

Erityisavustukset valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten toiselle toimintavuodelle

Avustus

Avustus on tarkoitettu valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten tehtäviin. Avustus voidaan myöntää niille kuudelle valtakunnalliselle nuorisoalan osaamiskeskukselle, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö on nuorisolain (1285/2016) nojalla hyväksynyt valtionapukelpoisiksi vuosien 2020-2023 ajaksi. 

Hakuaika alkaa 1.12.2020 ja päättyy 13.1.2021 klo 16:15. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustuksia valtakunnallisille nuorisoalan osaamiskeskuksille, mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat vuoden 2021 talousarviossa. Päätökset pyritään tekemään helmikuun aikana. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Avustus myönnetään vuodeksi (avustuksen käyttöaika on 12 kuukautta, alkaen 1.4.2021).

Avustuksen myöntämiseen ja käyttöön sovelletaan seuraavia säädöksiä:

Nuorisolaki (1285/2016)
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja –politiikasta (211/2017)
Valtionavustuslaki (688/2001)
 

Nuoriso

Lisätietoja

Viivi Pekkonen, [email protected], p. 02953 30192
Mikko Cortés Téllez, [email protected], p. 02953 30080
Asiointipalvelun tekninen tuki: [email protected]
Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset