Hyppää sisältöön

Erityisavustukset nuorisokeskusten laatu- ja kehittämishankkeisiin sekä koronaan liittyviin kehittämishankkeisiin

Avustus

Avustuksen tavoitteena on vahvistaa nuorisokeskusten omaa osaamista ja asiantuntemusta nuorisotyössä ja keskuksen lakisääteisissä tehtävissä, vahvistaa nuorisokeskusten välistä verkostoyhteistyötä valtakunnallisesti vaikuttavammiksi ja toiminnan turvaaminen sekä toimintaedellytyksien parantaminen koronapandemiasta johtuen. 

Avustusta voi hakea kolmesta eri kategoriasta:

  • Nuorisotyön laatuavustus – henkilöstön koulutusosaamisen ja arvioinnin ja palautejärjestelmän kehittämiseen sekä oman toiminnan vaikuttavuuden arviointiin.
  • Nuorisotyön kehittämisavustus nuorisokeskuksille toiminnan turvaamiseen
  • Erityisavustus nuorisokeskuksille koronavirustilanteen vuoksi peruuntuneiden tapahtumien ja tilaisuuksien aiheuttamiin menoihin sekä muihin ennakoimattomiin menoihin.

Avustusta voivat hakea valtionapukelpoiset nuorisokeskukset.

Hakuaika alkaa 30.8.2021.
Hakuaika päättyy 4.10.2021 klo 16.15

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää kahden ensimmäisen kategorian avustuksiin yhteensä enintään 954.000 euroa ja korona-avustuksiin yhteensä enintään 184.000 euroa. Päätökset pyritään tekemään lokakuun loppuun mennessä v. 2021.

Valtionavustuslaki (688/2001)
Nuorisolaki (1285/2016) 

Nuoriso

Lisätietoja

Ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, puh. 02953 30113
[email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset