Hyppää sisältöön

Erityisavustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen vuonna 2021

Avustus

Avustus on tarkoitettu nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin. (Avustusta nuorisotyön ja -toiminnan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä). Avustusta voi hakea myös nuorisotyön alueelliseen koordinaatioon.

Avustusta haetaan aluehallintovirastosta: Hakuilmoitus

Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille tai työryhmille.

Avustusten hakuaika on 5.1. – 12.11.2021. Saapuneet hakemukset kootaan yleensä 2–4 kertaa vuoden aikana avustuspäätösten tekemistä varten. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa avustuksiin yhteensä enintään 2 300 000 euroa. 

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä:
•    Nuorisolaki (1285/2016)
•    Valtionavustuslaki (688/2001)

Nuoriso

Lisätietoja

Lisätietojen antajat aluehallintovirastoissa: 

Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ylitarkastaja, Mari Puhakka, puh. 0295 016 560, mari.puhakka(at)avi.fi
Suunnittelija Kati Myyryläinen puh. 0295 016 446, kati.myyrylainen(at)avi.fi
 
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Henri Alho puh. 0295 016 517, henri.alho(at)avi.fi
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Kirsi Kohonen, puh. 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Laura Oksanen, puh. 0295 016 150, laura.oksanen(at)avi.fi

Lapin maakunta
Lapin aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Marja Hanni, puh. 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi
 
Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja Linda Mård, puh. 0295 018 827, linda.mard(at)avi.fi
 
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorisotoimen ylitarkastaja, Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, puh. 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Ylitarkastaja, Simo Luukkainen puh. 0295 018 824, simo.luukkainen(at)avi.fi


Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi