Hyppää sisältöön

Specialunderstöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga

Avustus

Understöden är avsedda för ordnande av regelbunden och målinriktad hobbyverksamhet för barn och unga samt för ordnande av dagslägerverksamhet under skolornas ledigheter. 

Målet med understödet är att ge barn och unga fler möjligheter till fritidssysslor, att stärka samhörigheten och deltagandet hos barn och unga samt att ge nya, mångsidiga erfarenheter tillsammans med jämnåriga.

Understöd kan sökas av kommuner, församlingar och registrerade sammanslutningar som producerar ungdomstjänster på lokal nivå.

Understöd beviljas inte skolor eller utbildningsanordnare, oregistrerade eller vinsteftersträvande sammanslutningar och inte till privatpersoner. Understöd beviljas inte heller för målinriktad tävlingsidrott eller träningsverksamhet.

Ansökningstiden börjar den 10 november 2021 och går ut den 15 december 2021 kl. 16:15.

Understöd kan beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet. 

Understöd söks från regionförvaltningsverket. 
Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöden före utgången av april 2022.

På understödet tillämpas ungdomslagen (1285/2016) och statsunderstödslagen (688/2001).

Unga

Ytterligare information


Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland
Kaija Blom, tfn 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi
Mari Puhakka, tfn 0295 016 560, mari.puhakka(at)avi.fi
Liisa Sahi, tfn 0295 016 563, liisa.sahi(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Satakunta och Egentliga Finland
Arja Randell, tfn 0295 018 305, arja.randell(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Mellersta Finland, Birkaland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten
Päivi Laakkonen, tfn 0295 018 825, paivi.laakkonen(at)avi.fi
Annika Palola, tfn 0295 018 817, annika.palola(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Henri Alho, tfn 0295 016 517, henri.alho(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Norra Finland 

Kajanaland och Norra Österbotten
Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Lappland

Lappland
Marja Hanni, tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi
Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383, susanna.lammassaari(at)avi.fi

Se även regionförvaltningsverkets handbok till sökande och mottagare av understöd: https://aviavustukset.fi/sv/statsunderstod-ansokan/