Hyppää sisältöön

Erityisavustukset eräille sivistystyötä tekeville järjestöille

Avustus

Avustus on erityisavustus, jota voidaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa myöntää vapaan sivistystyön ja sivistystyötä tekevien järjestöjen kokeilu-, tutkimus-, kehittämis-, arviointi- ja seurantahankkeisiin sekä niiden elinikäiseen oppimiseen liittyvästä EU- ja kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Avustusta voidaan myöntää vapaan sivistystyön järjestöille, kotitalousneuvontajärjestöille, käsi- ja taideteollisuusjärjestöille, opintokeskusta ylläpitäville järjestöille sekä laissa eräiden naisjärjestöjen valtionavusta (663/2007) nimetyille järjestöille, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yleisavustusta valtion vuoden 2023 talousarvion momentilta 29.10.51 (valtionavustus järjestöille). Avustusta ei voida myöntää kolmansille tahoille, joille ministeriön myöntämää avustusta on siirretty delegointisopimuksella.

Lisäksi avustusta voidaan myöntää kansanopiston, kansalaisopiston, kesäyliopiston tai opintokeskuksen ylläpitäjälle kyseistä oppilaitosta kohtaavan äkillisen, vakavan kriisitilanteen vuoksi psykososiaalisin perustein.

Avustusten hakuaika on ympäri vuoden. Saapuneet hakemukset kootaan 2-4 kertaa vuoden aikana avustuspäätösten tekemistä varten. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukset myönnetään valtion talousarvion momentilta 29.10.20. Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä 408 000 euroa.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

- Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätietoja

Asiantuntija Petra Heikkinen
puh. 029 533 0068
[email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta [email protected].

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.