Hyppää sisältöön

Erityisavustukset vapaan sivistystyön järjestöille, neuvontajärjestöille sekä eräille muille järjestöille

Avustus

Avustus on erityisavustus, jota voidaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa myöntää kehittämis-, tutkimus-, arviointi- ja seurantahankkeista aiheutuvien suunnittelu-, käynnistämis- ja toteuttamismenojen sekä kansainväliseen yhteistyöhön liittyvien menojen maksamiseen.

Avustusta voidaan myöntää vapaan sivistystyön valtakunnallisille järjestöille, kotitalousneuvontajärjestöille, käsi- ja taideteollisuusjärjestöille sekä muille valtakunnallisille järjestöille, jotka saavat opetus- ja kulttuuriministeriöltä yleisavustusta valtion talousarvion momentilta 29.10.51 (valtionavustus järjestöille).

Lisäksi avustusta voidaan myöntää kansanopiston, kansalaisopiston, kesäyliopiston tai opintokeskuksen ylläpitäjälle kyseistä oppilaitosta kohtaavan äkillisen, vakavan kriisitilanteen vuoksi psykososiaalisin perustein.

Avustusten hakuaika on ympäri vuoden. Saapuneet hakemukset kootaan 2-3 kertaa vuoden aikana avustuspäätösten tekemistä varten. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukset myönnetään valtion talousarvion momentilta 29.10.20.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

- Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätietoja

Opetusneuvos Annika Bussman (kansanopistot, kesäyliopistot)
puh. 029 533 0407
[email protected]

Asiantuntija Petra Heikkinen (kansalaisopistot, opintokeskukset, järjestöt)
puh. 029 533 0068
[email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.